Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola

MeghívóA PTE Természettudományi Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja ÖntTengölics Ádám JonatánA dúcsejtek által meghatározott párhuzamos retinális pályákon haladó információ funkcionális heterogenitásának a vizsgálata

című PhD értekezésének nyilvános vitájára

A védés helyszíne, időpontja: Pécs, Ifjúság út 20. PTE SZKK, MS Teams felület 2021. január 18. 10.00 óra

Az értekezés opponensei:

Dr. Hernádi István, egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia Intézet

Dr. Lukáts Ákos PhD

Egyéni vállalkozó

Az értekezés megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.

Dr. Lente Gábor

TDHB elnöke, egyetemi tanár

Dr. Gábriel Róbert

Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár