Meghívó

2016. október 4., 10:45

Dr. Váczi Márk habilitációs előadásai

A PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt



Dr. Vácz Márk Ph.D

habilitációs eljárásának előadásaira.



A motoros egység fogalma, fajtái és bekapcsolási mechanizmusai című

tantermi előadás helyszíne és időpontja: E/421-es előadó Pécs, Ifjúság u. 6. 2016. október 5. 14 óra



Excentrikus alapú kontrakciók hatására bekövetkező fáradás, mikrosérülések, valamint regenerációs és adaptációs mechanizmusok a humán vázizomban című

tudományos előadás helyszíne és időpontja: PTE BTK-TTK Kari Tanácsterem, Pécs, Ifjúság u. 6. 2016. október 5. 15.30 óra



A habilitációs pályázat opponensei:

Prof. Dr. Kovács Melinda egyetemi tanár

Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar, Élattani, Biokémiai és Állategészséügyi Intézet



Dr. habil. Völgyi Béla egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet

A pályázat megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.



Dr. Felinger Attila

TTK KDHB elnöke, egyetemi tanár



Dr. Gábriel Róbert

Biológiai Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár