XXIII. OTDK Biológia Szekció

2017. április 18., 15:06

Biológia szakos hallgatók sikerei a XXIII. OTDK Biológia Szekciójában

Április 9 és 12 között a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara adott otthont a XXIII. OTDK Biológia szekciójának.Karunk biológia szakos hallgatói nagy számban vettek részt a megmérettetésen. Hallgatóink egy első, két második, egy harmadik helyezéssel és 6 különdíjjal térhettek haza. Minden indulónak, díjazottnak és felkészítőiknek gratulálunk!PTE TTK biológia szakos hallgatóinak eredményei:1. hely

Deme Judit Florisztika

A hazai koboldmoha (Buxbaumia) fajok elterjedésének, élőhelyi preferenciájának és állománynagyságának vizsgálata magyarországi minták alapján

Témavezető: Dr. Csiky János egyetemi docens, PTE TTK2. hely

Nagy Dóra Növényélettan

Szárazság és UV-B stressz hatása Nicotiana benthamiana növények fotoszintetikus és antioxidáns kapacitásaira

Témavezető: Prof. Dr. Hideg Éva egyetemi tanár, PTE TTKSzűcs Boldizsár Természetvédelmi biológia

Zöldfolyosók szerepe a kisemlősök abundancia viszonyainak megoszlásában agrárterületen

Témavezetők: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK Somogyi Balázs PhD-hallgató, PTE TTK3. hely

Kelemen Krisztina Szünzoológia

Domináns kisemlősök térbeli szegregációs válasza lékes felújítóvágás hatására kialakuló fragmentációra

Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTKKülöndíj:

Kővári Petra Állatélettan

A PACAP szerepe endotoxin-indukálta uveitis esetében

Témavezetők: Váczy Alexandra egyetemi tanársegéd PTE ÁOK; Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens PTE TTKHarmat Máté Szünzoológia

Fajgazdagság, dominancia viszonyok: kisemlős monitorozási adatok közösségi szintű értékelése különböző korú erdőállományokban

Témavezetők: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK; Tóth Dániel PhD-hallgató, PTE TTKLanszki Zsófia Szünzoológia

A nyest (Martes foina) és a vörös róka (Vulpes vulpes) táplálék-összetétele és predációjuk kísérletes vizsgálata egy pécsi szőlészetben

Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens, PTE TTKNagy Lili Veronika Neurofiziológia

Az α7-típusú kolinerg receptorokra ható agonista vegyületek és pozitív alloszterikus modulátorok hatásának in vivo elektrofiziológiai vizsgálata patkány hippocampusban

Témavezetők: Dr. Hernádi István egyetemi docens, PTE TTK; Dr. Bali Zsolt Kristóf tudományos segédmunkatárs, PTE TTKRácz Arnold Növényélettan

A dohány peroxidáz enzimei: szerepük az UV-B-hez történő alkalmazkodásban, mérési eljárások összehasonlítása különböző korú levelekben

Témavezetők: Czégény Gyula tudományos segédmunkatárs, PTE TTK; Prof. Dr. Hideg Éva egyetemi tanár, PTE TTKJánosa Gergely Természetvédelmi biológia

Lékes felújító vágás kisemlős közösségekre gyakorolt hatása erdőrezervátumi pufferterületen

Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTKInduló hallgatók még:Lanszki Zsófia

Ragadozó emlősök táplálkozásvizsgálata az északi pocok (Microtus oeconomus) potenciális kis-balatoni élőhelyén

Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTKSzünstein Máté, Kusz Petra

A mezei pocok (Microtus arvalis) állomány aktív járatszámoláson alapuló monitorozása intenzív művelésű mezőgazdasági területen

Témavezetők: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK Somogyi Balázs PhD-hallgató, PTE TTKNagyfenyvesi Zoltán

Kisemlősök intra- és interspecifikus megközelítésű élőhely választása fragmentált erdőterületen

Témavezetők: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus, PTE TTK Tóth Dániel PhD-hallgató, PTE TTKMárkus Rita

Az oltott és hagyományos dinnyefajták szövettani és genetikai összehasonlító vizsgálata

Témavezetők: Dr. Stranczinger Szilvia egyetemi adjunktus, PTE TTK Dr. Kocsis Marianna egyetemi adjunktus, PTE TTKHalász Henriett

Intercelluláris „autópályák”- membrán nanocsövek: felépítés és funkció

Témavezetők: Dr. Szabó-Meleg Edina egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Dr. Papp Gábor egyetemi adjunktus, PTE TTKHideg Orsolya, Csapó Hedvig

A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) és a horizontális sejtek ontogenetikus kapcsolatának komplex vizsgálata posztnatális patkány retinában

Témavezető: Dr. Dénes Viktória egyetemi docens, PTE TTKKovács Kármen

A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szekretagóg hatásának farmakológiai analízise és az általa szabályozott fehérjék (Fgf1, Bmp4, Gdf3, Wnt1) expressziójának kimutatása újszülött patkány retinában

Témavezető: Dr. Dénes Viktória egyetemi docens, PTE TTK