Meghívó

2019. március 27., 13:45

PhD védés

A PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa szeretettel meghív minden érdeklődőt

Nyisztor Zsolt

A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid ontogenetikus hatása a patkány retina posztnatális fejlődésének középső szakaszában

című PhD értekezésének nyilvános vitájára.

A védés helyszíne, időpontja: TTK E/331, 2019. március 29. 11 óra.

Az értekezés megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.Dr. Felinger Attila

TTK KDHB elnöke, egyetemi tanárDr. Gábriel Róbert

Biológiai Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár