Meghívó

2016. szeptember 7., 10:09

PhD védés

A PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja ÖntTékus ÉvaA nyál és a vér minőségi és mennyiségi összetételének változása különböző terhelések során

Című PhD értekezésének nyilvános vitájáraA védés helyszíne, időpontja: Pécs, Ifjúság út 6. PTE TTK Kari Tanácsterem

2016. szeptember 14. 13:30Az értekezés opponensei:

Prof. Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár

Testnevelési Egyetem, Biomechanika Tanszék

Dr. Jakab Ferenc, egyetemi docens

PTE TTK Biológiai Intézet

Az értekezés megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.Dr. Felinger Attila

TTK KDHB elnöke, egyetemi tanárDr. Gábriel Róbert

Biológiai Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár