Meghívó

2016. december 2., 9:16

PhD védés

A PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja ÖntKovács-Valasek AndreaOmik- technológiák a Saccharomonospora azurea törzsnemesítési és termékfejlesztési törekvéseinek szolgálatában

Című PhD értekezésének nyilvános vitájáraA védés helyszíne, időpontja: Pécs, Ifjúság út 6. PTE TTK E/214 sz. előadó

2016. december 9. 13:30Az értekezés opponensei:

Prof. Dr. Emődy Levente,

Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Orvosi Mikrobiológiai ésImmunitástani Intézet

Dr. Kukolya József

Központi Környezet- és Élelmiszer - Tudományi Kutatóintézet,

Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály

Az értekezés megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.Dr. Felinger Attila

TTK KDHB elnöke, egyetemi tanárDr. Gábriel Róbert

Biológiai Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár