Meghívó

2017. március 27., 13:22

PhD védés

A PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja ÖntOldal MiklósHumán hantavírus fertőzések Magyarországon: szeroprevalencia a rizikócsoportban és klinikai esetek a Dél-Dunántúlon 2011-2015 között

című PhD értekezésének nyilvános vitájáraA védés helyszíne, időpontja: Pécs, Ifjúság út 20. PTE Szentágothai János Kutatóközpont B002 előadó

2017. március 31. 13.00

Az értekezés opponensei:

Prof. Dr. Minárovits János, tanszékvezető egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem, Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék

Dr. Csoma Eszter, egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai IntézetAz értekezés megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.Dr. Felinger Attila

TTK KDHB elnöke, egyetemi tanárDr. Gábriel Róbert

Biológiai Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár