Meghívó

2017. május 9., 9:17

PhD védés

A PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja ÖntCsepregi KristófLevelek alkalmazkodása a napfényhez – polifenolos vegyületek lehetséges szerepei

című PhD értekezésének nyilvános vitájáraA védés helyszíne, időpontja: Pécs, Ifjúság út 20. PTE Szentágothai János Kutatóközpont B001 előadó

2017. május 11. 11:00Az értekezés opponensei:

Stefanovitsné dr. habil. Bányai Éva DSc, egyetemi tanár,

Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék

Dr. Szőllősiné dr. Varga Ilona ny. egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai TanszékAz értekezés megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.Dr. Felinger Attila

TTK KDHB elnöke, egyetemi tanárDr. Gábriel Róbert

Biológiai Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár