Meghívó

2018. január 9., 11:47

PhD Védés

A PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa szeretettel meghív minden érdeklődőt

Varga Anna

A magyarországi fáslegelők, legelőerdők és az erdei legeltetés tájtörténeti, etnoökológiai és természetvédelmi szempontú vizsgálata

című PhD értekezésének nyilvános vitájára.

A védés helyszíne, időpontja: TTK Kari Tanácsterem, 2018. január 22. 11.30 óra.

Az értekezés megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.Dr. Felinger Attila

TTK KDHB elnöke, egyetemi tanárDr. Gábriel Róbert

Biológiai Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár