Meghívó

2016. május 10., 13:51

Kari Diákköri Konferencia helyi Biológia Szekció

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara a biológia szakterületen Kari Diákköri Konferenciát rendez, melyre sok szeretettel meghívja Önt.

A konferencián történő eredményes szereplés a 2017-es XXXIII. OTDK Biológiai Szekciójába történő nevezés előfeltétele.

A konferencia helye és ideje:

2016. május 17. (kedd) 14.00 óra

PTE TTK Biológiai Intézet E/331 és E/332-es előadóA helyi Biológia Szekció két tagozatban kerül megrendezésre:

I. tagozat (E/331-as előadó)

A bemutatásra kerülő pályamunkák időbeosztással:14.00-14.20 Bruszt Nóra: Memantin és PHA543613 kombinált hatásának vizsgálata szkopolaminnal előállított patkány demencia modellben

Témavezetők: Dr. Hernádi István egyetemi docens, Bali Zsolt Kristóf14.20-14.40 Földes Fanni Vivien: Kelet-közép európai denevérminták virológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Jakab Ferenc egyetemi docens14.40-15.00 Jordán Viktória: Vasanyagcsere változások bakteriális fertőzés hatására mikroglia sejtekben

Témavezetők: Dr. Sipos Katalin15.00-15.20 Kovács Antonietta: Szérum biomarkerek vizsgálata szisztémás sclerosisban szenvedő betegekben

Témavezető: Dr. Varjú Cecília egyetemi adjunktus15.20-15.40 Sárkány Péter: Kétértékű kationok hatása a Leptospira interrogans MreB polimerek szerkezetére és stabilitására

Témavezető: Szatmári Dávid egyetemi tanársegéd, Dr. Bódis Emőke egy. adj., Dr. Barkus Szilvia egy. adj.15.40-16.00 Szaiff Lilla: A felnőttkori neurogenezis vizsgálata krónikusan dohányoztatott egerek hippokampuszában

Témavezető: Dr. Czéh Boldizsár16.00-16.20 Szántó Brigitta: Az ingerekben gazdag és ingerszegény környezet hatásának vizsgálata a kognitív, tanulási és memória képességekre különböző magatartás tesztekkel

Témavezető: Dr. Hernádi István egyetemi docensszakmai zsűri tagjai:Elnök: Dr. Putnoky Péter, Tagok: Dr. Dénes Viktória, Dr. Gazdag ZoltánII. tagozat (E332-es előadó)

A bemutatásra kerülő pályamunkák időbeosztással:14.00-14.20 Bodó Kornélia: Fém nanopartikulumok és Eisenia coelomasejtek kölcsönhatásának vizsgálata: in vitro tanulmányok

Témavezető: Dr. Engelmann Péter egyetemi docens14.20-14.40 Csepregi Rita Klaudia: Erdélyi népi orvoslásban alkalmazott gyógynövények szövettani, fitokémiai és mikrobiológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Papp Nóra egyetemi adjunktus14.40-15.00 Halász Henriett: Intercelluláris „autópályák”- membrán nanocsövek: felépítés és funkció

Témavezető: Dr. Szabó-Meleg Edina egyetemi adjunktus, Dr. Papp Gábor egyetemi adjunktus15.00-15.20 Hideg Orsolya: A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) apoptotikus/antiapoptotikus hatásának vizsgálata posztnatális emlős retinában

Témavezető: Témavezető: Dr. Dénes Viktória egyetemi docens15.20-15.40 Merzriczky Zsolt: Stressz okozta szövettani változások a patkány hippokampuszában

Témavezető: Dr. Czéh Boldizsár15.40-16.00 Nagy Brigitta: Magyarországi hajléktalan emberek tápláltsági állapota

Témavezető: Dr. Rákosy Zsuzsa egyetemi adjunktus16.00-16.20 Szántó Júlia: PD-1 és PD-L1 molekulák vizsgálata egészséges terhes és early-onset preeclampsiás nőknél

Témavezetők: Dr. Meggyes Mátyás biológus, Dr. Szereday László egyetemi docensElnök: Dr. Molnár László, Tagok: Dr. Jakab Ferenc, Dr. Hoffmann GyulaAz előadások 15 percesek, melyeket 5 perc vita követ.A vitában minden jelenlévő részt vehet.