Meghívó

2016. december 1., 10:02

Helyi TDK konferencia

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara

a biológia szakterületen Kari Diákköri Konferenciát

rendez, melyre meghívja Önt.

A konferencián történő eredményes szereplés a 2017-es XXXIII. OTDK Biológia

Szekciójába történő nevezés előfeltétele.

A konferencia helye és ideje: 2016. december 2. (péntek) 14.00 óra

PTE TTK Biológiai Intézet

(E331, E332 és E333 előadó)

A helyi Biológia Szekció három tagozatban kerül megrendezésre:

Élettan tagozat (E333-as előadó)A bemutatásra kerülő pályamunkák időbeosztással:14.00-14.15 Kalács Krisztina Ildikó: Savoldékony szérumfehérjék vizsgálata szisztémás gyulladásos folyamatokban

Témavezetők: Prof. Dr. Ludány Andrea, Dr. Kustán Péter14.20-14.35 Takáts Amanda: Y kromoszóma mikrodeléciók vizsgálata infertilitásban Témavezetők: Dr. Czakó Márta, Erdélyi Anna14.40-14.55 Szabó Adrienn: Sötétoldal a retina szemszögéből - A Cx36 fehérjék és a kapcsolt mikroRNS-ek expressziós változásai sötétadaptált patkány retinában

Témavezetők: Dr. Völgyi Béla, Dr. Kovács-Öller Tamás15.00-15.15 Kővári Petra: A PACAP szerepe endotoxin-indukálta uveitis esetében

Témavezetők: Váczy Alexandra, Dr. Atlasz Tamás15.20-15.35 Hideg Orsolya, Csapó Hedvig: A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) és a horizontális sejtek ontogenetikus kapcsolatának komplex vizsgálata posztnatális patkány retinában

Témavezetők: Dr. Dénes Viktória15.40-15.55 Kovács Kármen: A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szekretagóg hatásának farmakológiai analízise és az általa szabályozott fehérjék (Fgf1, Bmp4, Gdf3, Wnt1) expressziójának kimutatása újszülött patkány retinában

Témavezető: Dr. Dénes Viktória16.00-16.15 Óhidi-Légmán Anikó Erika: Humán pluripotens sejtekből differenciáltatott neuronok Ca2+ dinamikájának jellemzése

Témavezetők: Dr. Völgyi Béla, Debertin Gábor16.20-16.35 Nagy Lili Veronika: Az z α7-típusú kolinerg receptorokra ható agonista vegyületek és pozitív alloszterikus modulátorok hatásának in vivo elektrofiziológiai vizsgálata patkány hippocampusban

Témavezetők: Dr. Hernádi István, Dr. Bali Zsolt KristófA szakmai zsűri tagjai:Elnök: Dr. Gábriel Róbert

Tagok: Dr. Molnár László, Dr. Hernádi István

Molekuláris biológia tagozat (E332-es előadó)A bemutatásra kerülő pályamunkák időbeosztással:

14.00-14.15 Kiss Vivien: Az Aedes koreicus első hazai megjelenésének igazolása és mitokondriális génjeinek vizsgálata

Témavezető: Kemenesi Gábor14.20-14.35 Márkus Rita: Az oltott és hagyományos dinnyefajták szövettani és genetikai összehasonlító vizsgálata

Témavezető: Dr. Stranczinger Szilvia

14.40-14.55 Nagy Dóra: Szárazság és UV-B stressz hatása Nicotiana benthamiana növények fotoszintetikus és antioxidáns kapacitásaira

Témavezető: Prof. Dr. Hideg Éva15.00-15.15 Grünvald Petra: Szőlőfajták bogyószín változatainak napfény indukálta bioaktív vegyületei (Vitis vinifera L. conc. Gohér)

Témavezető: Dr. Kocsis Marianna15.20-15.35 Kurnász Hedvig Dalma: Magyarországi propolisz minták bakteriális közösségének, antifungális hatásának és antioxidáns kapacitásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Papp Gábor15.40-15.55 Rácz Arnold: A dohány peroxidáz enzimei: szerepük az UV-B-hez történő alkalmazkodásban, mérési eljárások összehasonlítása különböző korú levelekben

Témavezetők: Czégény Gyula, Prof. Dr. Hideg Éva16.00-16.15 Sárkány Péter: Kétértékű kationok hatása a Leptospira interrogans MreB polimerek szerkezetére és stabilitására

Témavezetők: Szatmári Dávid, Dr. Barkó SzilviaA szakmai zsűri tagjai:Elnök: Dr. Putnoky Péter

Tagok: Dr. Jakab Gábor, Dr. Fekete Csaba

Szupraindividuális biológia tagozat (E331-es előadó)A bemutatásra kerülő pályamunkák időbeosztással:14.00-14.15 Deme Judit: A hazai koboldmoha (Buxbaumia) fajok elterjedésének, élőhelyi preferenciájának és állománynagyságának vizsgálata magyarországi minták alapján

Témavezetők: Dr. Csiky János14.20-14.35 Lanszki Zsófia: Ragadozó emlősök táplálkozásvizsgálata az északi pocok (Microtus oeconomus) potenciális kis-balatoni élőhelyén

Témavezető: Dr. Horváth Győző14.40-14.55 Szünstein Máté, Kusz Petra: A mezei pocok (Microtus arvalis) állomány aktív járatszámoláson alapuló monitorozása intenzív művelésű mezőgazdasági területen

Témavezetők: Dr. Horváth Győző, Somogyi Balázs15.00-15.15 Jánosa Gergely: Lékes felújító vágás kisemlős közösségekre gyakorolt hatása erdőrezervátumi pufferterületen

Témavezető: Dr. Horváth Győző15.20-15.35 Nagyfenyvesi Zoltán: Kisemlősök intra- és interspecifikus megközelítésű élőhely választása fragmentált erdőterületen

Témavezetők: Dr. Horváth Győző, Tóth Dániel15.40-15.55 Szűcs Boldizsár: Zöldfolyosók szerepe a kisemlősök abundancia viszonyainak megoszlásában agrárterületen

Témavezetők: Dr. Horváth Győző, Somogyi Balázs16.00-16.15 Lanszki Zsófia: A nyest (Martes foina) és a vörös róka (Vulpes vulpes) táplálék-összetétele és predációjuk kísérletes vizsgálata egy pécsi szőlészetben

Témavezető: Dr. Purger Jenő16.20-16.35 Harmat Máté: Fajgazdagság, dominancia viszonyok: kisemlős monitorozási adatok közösségi szintű értékelése különböző korú erdőállományokban

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Tóth DánielA szakmai zsűri tagjai:Elnök: Dr. Purger Jenő

Tagok: Dr. Csiky János, Dr. Móra ArnoldAz előadások 15 percesek, amit 5 perc vita követ.

A vitában minden jelenlévő részt vehet.