Meghívó

2017. május 19., 14:18

Szakdolgozat, diplomamunka védés 2017. május

A tavaszi szemeszerben végző hallgatók szak- és diplomavédését 2017. május 26-án tartjuk, amelyre minden érdeklődőt szívesen várunk.Kezdés: 13.00I. szekció E/331.A bizottság elnöke: dr. Purger Jenő egyetemi docens

Tagok: dr. Csiky János egyetemi docens, dr. Gazdag Zoltán egyetemi adjunktusElőadások (10 perc demonstráció, 5 perc vita)

Az előadások várható időpontja:13.00 Cseke Dominika Lékes felújítóvágások és a maradó állomány vizsgálata a Bükkhát erdőrezervátum védőzónájában

13.15 Garajová Estera A Nagy búvárbogár (Cybister lateralimarginalis DeGeer,1774) napszakos mozgásmintázatnak kísérletes vizsgálata

13.30 Góth Réka A Pécsi Tudományegyetem Botanikus kertjének és annak környékének rovarközösségei, különös tekintettel a futóbogarakra

13.45 Hoóz Rebeka A Bükkhát Erdőrezervátum pufferterületn jellmező kisemlős együttesek változásának vizsgálata 20 évvel ezelőtt végzett monitorozási időszakhoz viszonyítva

14.00 Ludván Xénia A kutya evolúciója és magatartásbiológiája

14.15 Mintál Kitti A kocsányos tölgy (Quercus robur L.) szén -és vízforgalmi működései lombkorona lék mikrokörnyezetekben

14.30 Morvai Anita Telelő erdei fülsesbaglyok (Asio otus) táplálék-összetételének vizsgálata Magyarország különböző földrajzi régióiban

14.45 Nagy Katalin A Leucobryum glaucum és L.juniperoideum mecseki elterjedése és élőhely jellemzői

15.00 Orbán Lili A fekete rigó(Turdus merula) térbeli eloszlásának kor-és ivarfüggése a diszperziós és az őszi vonulási időszakban

15.15 Pungor Bernadett Aljnövényzet változás vizsgálata a őszegi-forrás erdőrezervátum magterületén

15.30 Sebestyén Eszter A Nagy búvárbogár (Cybister lateralimarginalis De Geer, 1774) napszakos viselkedésmintázatának kísérletes vizsgálataTDK szereplés alapján védés alól felmentve (max. 3 perces bemutató)Deme Judit A koboldmoha (Buxbaumia Hedw.) fajok elterjedésének,élőhelyi preferenciájának vizsgálata Magyarországon

Jánosa Gergely Lékes felújítóvágás kisemlős közösségekre gyakorolt hatása erdőrezervátumi pufferterületen

Kelemen Krisztina Domináns kisemlősök térbeli szegregációs válasza lékes felújítóvágás hatására kialakuló fragmentációra

Lanszki Zsófia Ragadozó emlősök táplálkozásvizsgálata az északi pocok(Microtus oeconomus) potenciális kis-balatoni élőhelyén

Nagyfenyvesi Zoltán Kisemlősök intra-és interspecifikus megközelítésű élőhely választása fragmentált erdőterületen

Szűcs Boldizsár Zöldfolyosók szerepe a kisemlős fajok abundanciaviszonyainak megoszlásában agrárterületenII. szekció E/332.A bizottság elnöke: dr. Molnár László egyetemi docens

Tagok: dr. Kurucz Kornélia kutató, dr. Hernádi István egyetemi docensElőadások (10 perc demonstráció, 5 perc vita)

Az előadások várható időpontja:13.00 Bali Dominika Rágcsálók által hordozott hanta vírusok előfordulásának és gyakoriságának vizsgálata városi környezetben

13.15 Bóka Adrienn Tüdőadenokarcinómákra jellemző inv(2)(p21p23) kromoszóma aberráció, kétszínű disszociációs FISH vizsgálatával történő kimutatásának hatékonyságvizsgálata

13.30 Fodor István Biológiailag aktív anyagok real-time vizsgálata EP-LC-MS online rendszerrel

13.45 Hernádi Szabolcs Hemoglobin szintézis, destrukció és szekréció az Oligochaeták kloragogén szövetében: a hemoglobin és származékainak funkciói

14.00 Imre Anikó A deoxinivalenol és származékainak toxikológiája

14.15 Juhász Oszkár Gyermekkori Akut Limfoblasztos Leukémia magas - és alacsonyhiperdiploid szubtípusaira prediktív fluorescenc in situ hibridizációs szondakészlet tesztelése-retrospektív (elő) tanulmány

14.30 Mong Melinda Gyógynövények bioaktív komponensei-és antioxidáns paraméterei

14.45 Révész Nikoletta A korai fejlődés, és annak kontrollja Drosophila melanogasterben és Mus musculusban

15.00 Schönhardt Kitti A Trichoderma pleuroti peptaibol szintéziséért felelős nem riboszómális peptid szintetáz génjének azonosítása és bioinformatikai elemzése

15.15 Sebestyén Hédi Agykérgi GABAerg gátló sejtek kvantitatív analízise

15.30 Szép Hedvig A magas vérnyomás betegség (primer hipertónia) kialakulásának tényezőiTDK szereplés alapján védés alól felmentve (max. 3 perces bemutató)Csapó Hedvig A hipofízisadenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) és a horzontális sejtek ontogenetikus kapcsolatnak vizsgálata posztnatális patkány retinában

Kővári Petra Az endogén PACAP szerepe endotoxin-indukálta retinális károsodásban

Grünvald Petra Szőlőfajták bogyószín változatainak napfény indukálta bioaktív vegyületei (Vitis vinifera L.conc.Gohér)

Papp Gábor Kisemlős fajok tömegességének éven belüli és erdőképkorosztályok közötti különbsége a Kőszegi-forrás Erdőrezervátumban végzett felmérés alapján

Radványi Lilla Napsugárzás hatása szőlőfajtás levélszövettani és fitokémiai tulajdonságaira

Sárkány Péter Kétértékű kationok hatása a Leptospira interrogans MreB polimerek szerekezetére és stabilitására

Szabó Adrienn Sötétségben a retina

Szántó Júlia A PD-1 és PD-L1 molekulák szerepének vizsgálata early-onset preeclampsiás és egészséges terhes nőkbenIII. szekció E/333.A bizottság elnöke: dr. Gábriel Róbert egyetemi tanár

Tagok: Salamonné dr. Albert Éva egyetemi docens, dr. Papp Gábor egyetemi adjunktusElőadások (10 perc demonstráció, 5 perc vita)

Az előadások várható időpontja:13.00 Büki Gergely A CFTR gén kópiaszám eltéréseinek vizsgálata cisztás fibrózisban szenvedő betegekben

13.15 Hederics Dávid Patogén Leptospira baktériumok előfordulásának első hazai vizsgálata vadon élő rágcsálókban

13.30 Janda Adrienn Egy Pest megyei általános iskola NETFIT eredményeinek vizsgálata

13.45 Kepner Anett A Setaria tundra parazita hazai vadegészségügyi jelentőségének vizsgálata

14.00 Klepe Adrián A pszichomotoros vigilancia teszt használata a transzlációs kutatásokban

14.15 Kovács Júlia Táplálkozási szokások vizsgálata egyetemisták körében

14.45 Podányi Dóra Magatartási és elektrofiziológiai vizsgálatok humán arcfelismerési feladatban

14.30 Radványi Attila A virA szekvenciák azonosítása Agrobacterium vitis törzsekből

15.00 Rónai Dóra Lipid peroxidáció kimutatását befolyásoló tényezők levél kísérletekben

15.15 Tompa Márton Ingergazdag környezet és a PHA-543613 hatásának vizsgálata a memória képességekre laboratóriumi patkány modellbenTDK szereplés alapján védés alól felmentve (max. 3 perces bemutató)Kalács Krisztina Ildikó Savoldékony szérumfehérjék vizsgálata szisztémás gyulladásos kórképekben

Kovács Kármen A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szekretagóg hatásának farmakológiai analízise és az általa szabályozott fehérjék (Fgf1,Bmp4,Gdf3,Wnt1) expressziójának kimutatása újszülött patkány retinában

Krabóth Zoltán Neuronális hálózatok feltérképezése az entorhinális kéregben

Márkus Rita Az oltott és hagyományos dinnyefajták összehasonlító vizsgálata

Martina Eszter A MreB fehérje, mint citoszkeletális elem karakterizálása biofizikai módszerekkel

Nagy Dóra Szárazság és UV-B stressz hatása az enzimatikus és nem enzimatikus antioxidáns válaszokra Nicotiana benthamiana növényekben

Nagy Lili Veronika Az alfa7-es típusú kolinerg receptorokra ható agonista vegyületek és pozitív alloszterikus modulátorok hatásának in vivo elektrofiziológiai vizsgálata patkány hippocampusban

Rácz Arnold A dohány peroxidázenzimei:szerepük az UV-B-hez történő alkalmazkodásban.Mérési eljárások összehasonlítása különböző korú levelekben