Meghívó

2016. szeptember 5., 11:39

Szakdolgozat-, diplomamunka-védés

A tavaszi szemeszerben végző hallgatók szak- és diplomavédését 2016. május 23-án tartjuk, amelyre minden érdeklődőt szívesen várunk.

Helyszín:

Kezdés: 13.00

Az előadások várható időpontja:

I. Szekció (Terem: E/319)

Védési Bizottság

Elnök: dr. Csabai Zoltán egyetemi docens

Tagok: dr. Purger Jenő egyetemi docens

dr. Morschhauser Tamás egyetemi docens

Ortmanné dr. Ajkai Adrienne egyetemi adjunktus

Előadások (10 perc demonstráció, 5 perc vita)

13.00 - 13.15 Adorján Adrienn, biológia-kémia tanár: Madár monitoring a Dávodi Földvári-tó Természetvédelmi Területen

13.15 - 13.30 Csajbók Balázs, BSc: Kísérlet a medvehagyma utódsegítő mechanizmusának meghatározásához

13.30 - 13.45 Dévai Zsófia, MSc: Az erdeiegerekre (Apodemus sp.) ható predációs nyomás vizsgálata gyurmából készült egerek segítségével

13.45 - 14.00 Hencz Alexandra Júlia, MSc: A táplálékkészlet hatása a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger,1979) populáció szerkezetére hegyvidéki kisvízfolyásokban

14.00 – 14.15 Soós Kata, BSc: Batrachium DC.(A.Gray) fajok ITS régiójának vizsgálata

14.15 – 14.30 Szabadi Luca, BSc: Gyöngybaglyok táplálék-összetételében megjelenő védett kisemlősök mennyiségi megoszlása a mezei pocok különböző demográfiai időszakainak összehasonlítása

14.30 – 14.45 Varga Zsófia, BSc: A kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) mecseki populációinak vizsgálata kis tér-időbeli léptékben az exuviumok testparaméterei alapján

14.45 – 15.00 Székely Lilla, BSc: Baranya megye területén bagolyköpetekből kimutatott kisemlősfauna kvalitatív és kvantitatív vizsgálata a 20 évvel ezelőtti feltérképezés adataihoz viszonyítva.TDK szereplés alapján védés alól felmentve (max. 3 perces bemutató)

Balázs Viktória Lilla, MSc: A vadcsicsóka (Helianthus tuberosus L.) mikroorganizmusokra, honos- és adventív növényfajokra kifejtett gátló hatása

Mánfai Kinga, MSc: Agrárdominanciájú és természetközeli élőhelyek arányában eltérő mozaikos tájmintázat hatása kisemlős közösségek összetételére

Polgári Botond, BSc: Gyakori rágcsálófajok területváltásának dinamikája felújító lékvágással fragmentált erdei élőhelyen

Széchenyi Alexandra, BSc: A vízborítás hatása a kisemlősök fajkompozíció változására a Kis-Balaton mocsaras területein

II. Szekció (Terem: E/331)

Védési Bizottság

Elnök: dr. Kerepesi Ildikó egyetemi docens és Salamonné dr. Albert Éva egyetemi docens

Tagok: dr. Gazdag Zoltán egyetemi adjunktus

Némethné dr. Somogyi Ildikó egyetemi tanársegéd

Előadások (10 perc demonstráció, 5 perc vita)

13.00 - 13.15 Erdő-Bonyár Szabina, BSc: Az ergot alkaloidok hatásmechanizmusa-Gyógyszer vagy méreg?

13.15 - 13.30 Fejes Vivien, BSc: Az ochratoxinok szerepe és hatása a biológiai rendszerekben

13.30 - 13.45 Klonfár Dóra, BSc: Illóolajok Candida albicans törzsek elleni hatásának vizsgálata

13.45 - 14.00 Kovács Kitti, BSc: Tumorellenes antibiotikumok hatásmechanizmusa

14.00 - 14.15 Mayer Vanessza, BSc: A gamma-terpinén illóolaj komponens hatása a Candida albicans élesztőre

14.15 – 14.30 Mikulecz Anita,BSc: A Timol illóolaj komponens hatása a Candida albicans élesztőre

14.30 – 14.45 Németh Noémi, BSc: Az aflatoxinok, különösen az aflatoxin B1 jelentősége és toxikus hatásai

14.45 – 15.00 Wahr Mátyás, BSc: Mandulahéj polifenol vegyületeinek meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiához csatolt tömegspektrometriás (LC-MS) vizsgálati módszerrel

15.00 – 15.15 Erdélyi Anita, BSc: A regeneráció exogén befolyásolása Eisenia andrei-ben

15.15 – 15.30 Fazekas Bálint, BSc: A posterior regeneráció hatása az Eisenia fetida reprodukciójáraTDK szereplés alapján védés alól felmentve (max. 3 perces bemutató)

Adonyi Ádám Zoltán, BSc: Új madár picornavírus (Orivírus A1) azonosítása és teljes genom elemzése: rekombinációs események és változékony genom-régiók egy új picornavírus nemzetség első tagjában

Jordán Viktória, BSc: Mikroglia sejtek vasanyagcsere változásainak vizsgálata LPS és LTA indukálta aktiváció hatására

Márton Johanna Andrea, BSc: A holttest fekvésének hatása a talaj mikrobiológiai összetételének megváltozásáraIII. Szekció (Terem: E/332)

Védési Bizottság

Elnök: dr. Hernádi István egyetemi docens

Tagok: dr. Kuczmog Anett egyetemi adjunktus

dr. Papp Gábor egyetemi adjunktus

Előadások (10 perc demonstráció, 5 perc vita)

13.00 - 13.15 Ádám Zoltán Mihály, BSc: A béta-alanin izomfunkcióra gyakorolt hatásának vizsgálata

13.15 - 13.30 Báló Viktória, BSc: A mobiltelefonok keltette rádiófrekvenciás sugárzás hatásai az emberi megismerési funkciókra és agyi elektromos tevékenységre

13.30 - 13.45 Berényi Stella Réka, MSc: Minimális reziduális betegség kimutatására és nyomon követésére használt CD markerek vizsgálata gyermekkori B-sejtes akut limfoid leukémiák esetén

13.45 - 14.00 Görgey Éva, BSc: A koraszülött retinopáthia és a neonatális hiperglikémia vizsgálata

14.00 - 14.15 Komlódi Rita, BSc: A tranziens receptor potenciál Ankirin-1 kation csatorna szerepének vizsgálata imiquimod-indukálta pszoriázis-szerű egérmodellben

14.15 – 14.30 Nyári Viktória, BSc: Eisenia fetida bőrizomtömlő izomkontrakciójának vizsgálata

14.30 – 14.45 Nyíri Noémi, BSc: DNS alapú személyazonosítás az igazságügyi orvostanban

14.45 – 15.00 Óhidi-Légmán-Anikó, BSc: Ca képalkotási módszer alkalmazása humán indukált idegsejt tenyészeten

15.00 – 15.15 Schnel Róbert, BSc: A fejlettségi állapot és a szelvényszám hatása az Eisenia andrei- poszterior regenerációjáraTDK szereplés alapján védés alól felmentve (max. 3 perces bemutató)

Bodó Kornélia, MSc: Ezüst és arany nanopartikumok in vitro toxicitásának vizsgálata Eisenia andrei és Eisenia fetida coelomasejtjein

Bruszt Nóra, MSc: Memantin és PHA543613 kombinált hatásának vizsgálata szkopolaminnal indukált demencia modellben patkányban

Garai Kitti, MSc: Immunrendszer öregedése és a fizikai aktivitás kapcsolata

Mezriczky Zsolt, MSc: Krónikus stressz okozta szövettani változások az agyban

Nagy Brigitta, MSc: Magyarországi hajléktalan emberek táplálkozási szokásai és hatásuk a transzpozonális metilációra

Szántó Brigitta, MSc: Ingerekben gazdag környezet hatásának vizsgálata a memória képességekre laboratóriumi patkánybanIV. Szekció (Terem: E/333)

Védési Bizottság

Elnök: dr. Hoffmann Gyula egyetemi docens

Tagok: dr. Kocsis Marianna egyetemi adjunktus

Valasek Andrea tudományos segédmunkatárs

Előadások (10 perc demonstráció, 5 perc vita)

13.00 - 13.15 Fetter Anna, BSc: Gentamicin-szulfát tartalmú készítmény HPLC-MS/MS módszerrel történő hatóanyag-tartalom meghatározásának..

13.15 - 13.30 Kiss Bence, BSc: Klorofill fluoreszcencia képalkotó módszer alkalmazása növényi stresszélettani kutatásokban

13.30 - 13.45 Kocsis Balázs, MSc: A kongenitális acidózisban szerepet játszó TMEM70 gén variánsának vizsgálata roma és magyar populációban

13.45 - 14.00 Nagy Dániel, BSc: A poszterior regenerációt befolyásoló endogén tényezők vizsgálata Eisenia andrei modellállatban

14.00 - 14.15 Rab Renáta, MSc: Nem steril gyógyszerkészítmények különböző mikroorganizmusokra kifejtett gátló hatásának vizsgálata

14.15 - 14.30 Schweitzer Bettina, MSc: Acinetobacter baumannii és Acinetobacter lwoffii ezüstérzékenységének összehasonlítása

14.30 – 14.45 Tengölics Ádám, MSc: A poszterior regeneráció folyamatának hisztológiai és enzimológiai vizsgálata az Eisenia andrei modellállatbanTDK szereplés alapján védés alól felmentve (max. 3 perces bemutató)

Brandt Barbara, MSC: Polifenol tartalmú étrend-kiegészítő hatása a génexpressziós mintázatra tumor transzplantációs állatmodellben

Csepregi Rita Klaudia, MSc: Erdélyi népi orvoslásban alkalmazott gyógynövények szövettani, fitokémiai és mikrobiológiai vizsgálata

Csepregi Rita Klaudia, MSc: Erdélyi népi orvoslásban alkalmazott gyógynövények szövettani,fitokémiai és mikrobiológiai vizsgálata

Halász Henriett, MSc: Intercelluláris "autópályák"-membrán nanocsövek: felépítés és funkció

Hideg Orsolya, BSc: A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) apoptotikus és anti-apoptotikus hatásának vizsgálata

Kovács Antonietta, MSc: Szérum biomarkerek vizsgálata szisztémás sclerosisban szenvedő betegekben

Kovács Dominika, MSc: A linalool által indukált oxidatív stressz folyamatok vizsgálata Candida albicans élesztőgombán

Szaiff Lilla, BSc: A felnőttkori neurogenezis vizsgálata krónikusan dohányoztatott egerek hippokampuszában

Brunner Brigitta Judit, BSc: Membrán nanocsövek vizsgálata: Az IRSp53 fehérje szerepe a membrán nanocsövek kialakításában

Földes Fanni Vivien, MSc: Identification of bat-harboured viruses from Eastern Central uropean bat guano samples

Varga Dániel, MSc: Klonális evolúció akut limfoblasztos leukémiában