Szakdolgozat védés

2016. december 23., 17:39

Védés

A szakdolozat védés idõpontja: 2017.január 6. 9.00 Az elõadások sorrendje igény szerint módosulhat. Kérjük az előadások elektronikus változatát töltsék fel a teremeben lévő számítógépre 8.45 és 9.00 között. Az előadások időtartama 10 perc, melyet 5 perc vita követ.E/332. terem Bizottság elnöke: dr. Csabai Zoltán

A bizottság tagjai: dr. Morschhauser Tamás, dr. Sály Péter

Egerszegi Dániel Talaj-és gyeplakó rovar-együttesek (Coleoptera és Orthoptera) diverzitásváltozásai az erdészetileg kezelt pusztuló feketefenyõ állományokban

Fülöp Réka Lágyszárú fajok vizsgálata síkvidéki gyertyános-kocsányos tölgyesben és lékjeiben

Gránicz Laura A Gerecse hegység denevérállományának vizsgálata nász- és telelõ idõszak alatt

Hunyady Erzsébet Természetvédelem, környzetvédelem és keresztenység

Jasper Viktor Csátalja rétjeinek közönséges gyöngyházlepke populáció becslése

Juhász Bernadett Idõs állományú Natura 2000-es és újraerdõsített területek kisemlõs együttesei a Mecsek és Bükkhát (Drávamenti-síkság) összehasonlításában

Németh Emese Kisemlõsök vírusfertõzöttségének tér-idõbeli mintázata a Kõszegi-forrás Erdõrezervátum (Mecsek-hegység) területén

Paulovkin András Az emberi beszéd evolúciójaA/309. terem Bizottság elnöke: dr. Pollák Edit

A bizottság tagjai: dr. Kuczmog Anett, Némethné dr. Somogyi Ildikó

Agócs-Laboda Ágnes The effect of nitroc oxide on PC12 and HeLa cell lines

Egregyi Katalin A maszkolt mikotoxinok általános jellemzése

Gáspár Petra Clostridium botulinum : a rettegett kórokozó és a hatékony gyógyszerforrás

Jámbor Katrin A bakteriális antibiotikum rezisztencia eredete, kialakulásának mechanizmusa

Kovács Gábor A béta alanin sportélettani hatásainak vizsgálata

Mádi Julianna Új generációs szekvenálási technikák összehasonlítása metagenomikai megközelítésben

Németh Sára Toxin indukált szövettani elváltozások és a toxin rezisztencia anatómiai és fiziológiai háttere az Oligochaeta gyûrûsférgekben

Pál Viktória A Sick Building Syndrome toxikológiai vonatkozásai

Szabó Viktor Az UV-B sugárzás hatása a növényekre

Szamek Nóra A flaviviridae víruscsalád új tagjának azonosítása a konzervált NS5 régió alapján, Anopheles hyrcanus

Szegedi Márk Gábor Mikotoxinok genotoxikus hatásai

Tölgyesi Viktória Egér citotoxikus lymphoid sejtek antitest-közvetítette depléciójának kinetikai vizsgálata

Vajay Alexandra A teafa illóolajnak és fõ terpénösszetevõinek mikroorganizmusokra gyakorolt hatásának jellemzése