Növénybiológiai Tanszék

A Növénybiológiai Tanszék 2013. szeptember 1-jén alakult meg, az ekkor megszűnt Növényrendszertani és Geobotanika Tanszék három oktatójának a korábbi Növényélettani Tanszékhez történő csatlakozásával.

Tanszékünk munkatársai biológia és szőlész-borász alapképzésben, valamint tanárképzésben az alábbi tárgyakat oktatják:

 • Az élővilág rendszerezése
 • Növényélettan előadás
 • Növényélettan gyakorlat
 • Növényismeret gyakorlat
 • Növényi biotechnológia
 • Növényrendszertan előadás
 • Növényrendszertan gyakorlat
 • Növényszervezettan előadás
 • Növényszervezettan gyakorlat
 • Statisztika gyakorlat
 • Szakirodalmazási ismeretek

Tanszékünk munkatársai biológus mesterképzésben, valamint tanárképzésben az alábbi tárgyakat oktatják:

 • Biofizika előadás
 • Biofizika gyakorlat
 • Biotechnológia
 • Evolúciós filogenetika
 • Fotoszintézis
 • Molekuláris növénytaxonómia
 • Molekuláris sejtbiológia
 • Növényi fejlődés- és stresszélettan előadás
 • Növényi fejlődés- és stresszélettan szeminárium és gyakorlat
 • Ökofiziológia előadás
 • Ökofiziológia gyakorlat
 • Vegetáció- és termőhely értékelés szeminárium és gyakorlat

Kutatómunkánk kapcsán több nemzetközi és hazai partnerrel dolgozunk együtt.

Magyarországi partnereink:

 • MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
 • MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet (Vácrátót)
 • NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutató Állomás
 • NYME Növénytani és Természetvédelmi Intézet (Sopron)

Legjelentősebb külföldi partnereink:

 • Åke Strid (Örebro University, Svédország)
 • Brigitte Mauch-Mani (University of Neuchatel, Svájc)
 • Bruce I. Reisch (Cornell University, Geneva, NY, USA)
 • Elmar Robbrecht (National Botanic Garden, Belgium)
 • Lennart Andersson (University of Göteborg, Svédország)
 • Marcel Jansen (University College Cork, Írország)
 • Martin Pour Nikfardjam (State Research Institute for Viticulture and Pomiculture, Weinsberg, Németország)
 • Susanne Neugart és Monika Schreiner (Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, Grossbeeren, Németország)
 • Philip Dix (Maynooth University, Írország)
 • Ole Seberg (University of Copenhagen, Dánia)

Mindezeken felül tanszékünk munkatársai alapító tagjai a UV4Plants Association nemzetközi szervezetnek (uv4plants.org).